Top picture
Profile picture

Written by Alfons Seelen who lives in Europe and writes about society, regionalism, work, mental health, and economics | Follow him on LinkedIn

  1. May 17, 2022

    Systeemmensen faciliteren leed. Ze zijn de poortwachters van de gevestigde belangen, leven de heersende narratieven, zien kritiek daarop als aanval, als virus dat bestreden moet worden. Ze zien zichzelf als onderdeel van een gezond functionerend organisme, dat delen die het functioneren verstoren, moet helpen afstoten.

  2. October 06, 2021

    The pressure on our resources in our current era is enormous, both human and non-human 1. Emancipation of women Women of my generation take…

  3. October 01, 2021

    Der Druck auf unsere Ressourcen im jetzigen Zeitalter ist immens, menschliche sowie nicht-menschliche. 1. Frauenemanzipation Frauen meiner…